Poziv za tender

Inovativna kompanija MoDrone, u sklopu  projekta „An AI/IoT-based fully qualified sensor system development for real-time monitoring of a landslide – ALARMslide, Program for strengthening the innovation of newly established or existing micro, small and medium-size enterprises.”, ima potrebu za nabavkom opreme i specijalizovanih servisa prema specifikaciji datoj u priloženim fajlovima.

Ukoliko je Vaša kompanija u stanju da isporuči navedenu opremu, zamolili bi Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja će pored cijena i detaljnih karakteristika sadržati i rok isporuke. Takođe, potrebno je popuniti i šablon aneks sadržan u tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u priloženom fajlu.

Rok za dostavljanje ponuda je 20. februar 2024. godine do 16h. Istu je potrebno poslati na e-mail adresu: info@modrone.me

Tender Equipment               Tender Services